Prepareerkosten

Hieronder vindt u een overzicht met diersoorten en de kosten die u kunt verwachten als u een dier laat prepareren. De prijzenlijst is gehanteerd naar de prijsindicatie van de Nederlandse Vereniging van Preparateurs.

Huidpreparaten vogels (in grootte vergelijkbaar met):

Huismus, vink, koolmees, roodborst €150,–
Spreeuw, merel, ijsvogel €160,–
Kauw, gaai, ekster, groene specht, sperwer €180,–
Zwarte kraai, stormmeeuw, ransuil, houtsnip €200,–
Wilde eend, buizerd, zilvermeeuw, fazant €225,–
Reiger, aalscholver €355,–
Ganzen v.a. €395,–
Knobbelzwaan v.a. €685,–

Huidpreparaten zoogdieren (in grootte vergelijkbaar met):

Muis € 95,–
Mol, woelrat €125,–
Eekhoorn, hermelijn, rat €165,–
Konijn, egel €245,–
Marters, muskusrat €285,–
Haas €335,–
Beverrat €435,–
Reekalf €345,–
Vos €495,–
Das €515,–
Ree v.a. €925,–

Trofeekoppen (borst-kop preparaat)

Ree €395,–
Wild zwijn v.a. € 550,–
Damhert v.a. € 550,–
Edelhert v.a. € 750,–

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.