Prepareerkosten

Hieronder vindt u een overzicht met diersoorten en de kosten die u kunt verwachten als u een dier laat prepareren. De prijzenlijst is gehanteerd naar de prijsindicatie van de Nederlandse Vereniging van Preparateurs. Prijslijst per 1 januari 2022.

Huidpreparaten vogels (in grootte vergelijkbaar met):

Opzetten in vliegende houding een meerprijs van 75euro bij grote vogels en 35 euro bij kleine vogels

Huismus, vink, koolmees, roodborst €150,–
Spreeuw, merel, ijsvogel €170,–
Kauw, gaai, ekster, groene specht, sperwer €190,–
Zwarte kraai, kokmeeuw, ransuil, kerkuil €200,–
Wilde eend, buizerd, zilvermeeuw, fazant, houtsnip €245,–
Reiger, aalscholver €375,–
Ganzen v.a. €395,–
Knobbelzwaan v.a. €685,–

Huidpreparaten zoogdieren (in grootte vergelijkbaar met):

Muis €110,–
Mol, woelrat €140,–
Eekhoorn, hermelijn, rat €195,–
Wild Konijn, egel €275,–
Marters, muskusrat €295,–
Haas €365,–
Beverrat €480,–
Reekalf €385,–
Vos €575,–
Das €595,–
Ree v.a. €950,–

Trofeekoppen (borst-kop preparaat)

Ree €395,–
Wild zwijn v.a. € 550,–
Damhert v.a. € 550,–
Edelhert v.a. € 750,–
Huisdieren (Bij het prepareren van huisdieren vraag ik een aanbetaling van 25%).
Huiskat vanaf € 750,–
Hond vanaf € 800,–
Papagaai vanaf € 250,–
Tam konijn  € 300,–

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.