Wet & Regelgeving

De wet

Per 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming van kracht. Hierin zijn vrijstellingen voor het prepareren van dode uit het wild afkomstige vogels geregeld, als deze buiten uw schuld of medeweten om gestorven zijn.

U levert de dode vogel binnen drie dagen af bij de preparateur. Die voorziet het dier van een merkteken en meldt het dier aan in een digitaal registratiesysteem van RVO.

(De vervoersverklaring die ten tijde van de Flora- en faunawet nodig was is met ingang van de Wet Natuurbescherming komen te vervallen. U hoeft dus niet meer naar het politiebureau, maar mag direct naar de preparateur)

https://www.rvo.nl


Bewaren

Dieren kunnen altijd ziektes of parasieten bij zich dragen. Gebruik daarom plastic handschoenen als u het dier oppakt.
Stop het dode dier in een plastic zak en sluit hem goed af.
Gebruik geen keukenpapier, kranten, folie of ander materiaal. Stop het dier in de vriezer, om bederf te voorkomen.


Wanneer kan een dier geprepareerd worden?

Dit hangt af van de staat en de conditie van het dier.
Een dier is bedorven als u zachtjes met de vinger langs de buik of het ooglid wrijft en de veren loslaten.
Het dier is dan niet meer te prepareren.
Botbreuken, vuil, bloed en beschadigingen hoeven geen probleem te zijn voor het prepareren; dit kan per geval beoordeeld worden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.